Milieu & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Sinds 1991 zijn wij actief op milieumanagementsystemen. Wij ontwikkelden onder andere het Handboek Milieu- en Kwaliteitszorg en het Handboek Afvalstoffenchauffeur. Ons werkgebied heeft zich in de afgelopen 30 jaar uitgebreid van managementsystemen & advisering op wettelijke eisen en nalevingscontrole tot responsible care en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wij bieden advisering op o.a. het gebied van ISO 14001 / RC 14001, ISO 50001, CO2 prestatieladder of specifieke milieuthema’s (NRB, PGS 15).

Waar voldoen aan wettelijke milieu-eisen eerst speerpunt was, geldt nu dat de wereld zich richt op duurzame en maatschappelijk verantwoorde ontwikkeling. Naast de aandacht voor milieu zijn thema’s als integriteit en persoonlijke ontwikkelingen belangrijk. Om een antwoord te bieden op vragen van opdrachtgevers, worden normatieve kaders en checklists ontwikkeld. Managementsysteemadvies.nl  is partner van de MVO Wijzer en Stichting MVO register. Maar ook op andere schema’s zijn wij actief met advisering zoals de MVO prestatieladder, FIRA, Ecovadis en ISO 26000.