Fysieke- en informatiebeveiliging

Digitale data verwerking is gemeengoed geworden in ondernemingen. Dat informatie over uw klanten, uw medewerkers, uw bedrijf veilig moet worden gesteld is een open deur. De invoering van privacy wetgeving en AVG hebben dit belang wel groter gemaakt. Los van de dreiging van bewuste ICT-inbreuken, moet ook aandacht worden besteed aan bewustwording van medewerkers over de gevaren en consequenties. Daarin ondersteunen wij middels invoering van op ISO 27000 gebaseerde informatiebeveiligingsmanagementsystemen.

Maar ook fysieke beveiliging blijft aandacht behouden. Vanuit diverse invalshoeken is beveiliging een belangrijk thema. Vanuit oogpunt van voedselveiligheid (food defense & food fraude), beveiliging van vervoer van gevaarlijke stoffen met een hoog gevarenpotentieel (ADR 1.10), vervoer van hoogwaardige goederen (TAPA FSR & TSR / ISO 28001) of vanuit oogpunt van smokkel (AEO, drug, explosive & chemical weapon precursors). Wij adviseren inzake deze supply chain gerichte beveiligingsvraagstukken.