Kwaliteit

Managementsysteemadvies.nl is in Nederland de grondlegger van kwaliteitssystemen volgens de ISO 9000 serie met het in 1990 gepubliceerde ‘Standaard Kwaliteits Doe-Boek’. Vanaf de ontwikkeling van het Doe Boek, hebben wij richting gegeven aan de wijze waarop kwaliteitsmanagementsystemen vorm kunnen worden gegeven. Sindsdien hebben wij altijd geprobeerd voorop te lopen in het verbeteren van de kwaliteit van de processen bij onze klanten. Onze aanpak is gericht op maatwerk, effectiviteit en efficiëntie, eenvoud & gebruiksgemak.

Onze advisering richt zich inmiddels op invoering van verschillende kwaliteitsmanagementsystemen en is in de loop van de jaren uitgebreid met proces- en prestatieverbeteringsmethoden. Wij adviseren over ISO 9001, Visual Management, procesverbeteringen, 5S, business continuity, keurmerken zoals TLN / erkende (project)verhuizer.

Dat doen we altijd zodanig dat onze klanten zelfstandig in staat zijn om het managementsysteem in stand te houden. Wij willen onszelf overbodig maken omdat wij ervan overtuigd zijn dat dat voor ons tot nieuwe, uitdagende opdrachten leidt.

Wij verzorgen in company trainingen voor aan het adviesproject gerelateerde onderwerpen. Deze trainingen zijn gericht op bewustwording van medewerkers (food/feed safety, BBS) als ook op technieken (w.o. visual management, interne auditing).