Milieu & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Sinds 1991 zijn wij actief op milieumanagementsystemen. Wij ontwikkelden onder andere het Handboek Milieu- en Kwaliteitszorg en het Handboek Afvalstoffenchauffeur. Ons werkgebied heeft zich in de afgelopen 30 jaar uitgebreid van managementsystemen & advisering op wettelijke eisen en nalevingscontrole tot responsible care en maatschappelijk verantwoord ondernemen. In de maatschappelijke context van energietransitie en CO2-neutraliteit zijn we steeds meer actief op dit gebied.

Wij bieden advisering op o.a. het gebied van ISO 14001 / RC 14001 (milieumanagement), Certificatieschema CO2-reductiemanagement met ISO 14001 / ISO 50001 / CO2 prestatieladder (Energie- en CO2 reductiemanagement) of specifieke milieuthema’s (NRB-zorgplicht bodembescherming, PGS 15). Wij helpen bij het onderzoeken of uw bedrijf zich houdt aan de wettelijke voorschriften.

Waar voldoen aan wettelijke milieu-eisen eerst speerpunt was, geldt nu dat de wereld zich richt op duurzame en maatschappelijk verantwoorde ontwikkeling. Naast de aandacht voor milieu zijn thema’s als integriteit en persoonlijke ontwikkelingen belangrijk. Om een antwoord te bieden op vragen van opdrachtgevers, worden normatieve kaders en checklists ontwikkeld. Managementsysteemadvies.nl  is partner van de MVO Wijzer en Stichting MVO register. Maar ook op andere schema’s zijn wij actief met advisering zoals de MVO prestatieladder, FIRA, Ecovadis, ISO 26000 en SQAS.