SQAS wijzigingen per 01-01-2022

Per 01 januari 2022 is het SQAS schema gewijzigd op 3 punten:

  1. Er wordt meer aandacht gevraagd voor digitalisering.
  2. De eisen op het gebied van het voorkomen van verspreiden van plastic poeder, granulaat of flakes volgens de principes van Operation Clean Sweep zijn sterk uitgebreid.
  3. Het streven van Cefic om ook in de supply chain inzichtelijk te maken wat de ‘carbon footprint’ per tonkilometer is, is uitgewerkt in een set met eisen die uiteindelijk leiden tot een jaarrapportage. Er is aansluiting gezocht bij de berekeningsmethode van GLEC (Global Logistics Emission Counsel) hetgeen geresulteerd heeft in GLEC Module 5 voor de logistieke dienstverleners actief voor de chemische industrie.

De impact van de wijzigingen is groot. Bedrijven die zich op deze nieuwe eisen niet voorbereiden, zullen dit terugzien in een significante daling van de assessment score (> 10 %).