GMP+ FSA regeling gewijzigd

De GMP+ FSA regeling is gewijzigd per 1 januari 2022.  Na publicatie in maart 2021 is het systeem per 01 september 2021 in werking getreden.

Hoewel men niet de insteek had om de inhoud te veranderen en eisen aan te scherpen blijkt dit op sommige punten toch het geval. Dat komt vooral door de structuurverandering die men heeft gekozen in het basiseisen document (R1.0). In het algemene R1.0 Requirements document zijn de algemene systeem eisen vermeld. De specifieke Technical Specfications bieden concrete eisen afhankelijk van de activiteiten zoals TS1.0 Basisvoorwaardenprogramma, TS 1.2 Inkoop of TS 1.9 Transport.

De volgende overgangsperiode geldt:

  • Tussen 1 september 2021 en 1 september 2024 moeten GMP+ gecertificeerde bedrijven gecertificeerd zijn volgens het GMP+ FC scheme 2020. Het is aan het bedrijf om in overleg met de Certificatie Instelling het juiste moment te bepalen.
  • Vanaf 1 september 2024 valt de gehele GMP+ Community onder het nieuwe GMP+ FC scheme 2020. Certificatie is dan alleen nog mogelijk volgens het GMP+ FC scheme 2020.
  • Vanaf 1 september 2024 is het GMP+ FC scheme 2010 niet langer geldig.
GMP+ FSA regeling gewijzigd

You May Also Like