ISO 14001

De ISO 14001 norm is de internationale norm voor milieumanagementsystemen. De norm is toepasbaar in elk bedrijf. Wanneer certificatie plaatsvindt binnen Nederland dan moet rekening gehouden worden met de interpretatierichtlijn van de Stichting Certificatie Coördinatie Milieuzorgsystemen (SCCM).

Met de toegenomen maatschappelijke en politieke discussie over klimaat en energie, zien wij meer advieswerk op het gebied van de toetsing van de erkende maatregelen, invoering van energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 en de CO2-prestatieladder. Een prima alternatief voor ISO 5001 en CO2- management is overigens het certificeerbare SCCM schema in aanvulling op  het ISO 14001 managementsysteem (ISO 14001 en CO2-reductiemanagement).

SQAS / EFTCO / IMPCAS

Al meer dan 25 jaar zijn wij actief met de SQAS en IMPCAS.

Wij kunnen op diverse gebieden ondersteunen. Het kan hier gaan om de systeemstructuur, een geheel SQAS systeem, het invoeren van het risico management systeem, begeleiding bij de invoering van Behaviour Based Safety programma’s e.d.

Waar de SQAS (Safety and Quality Assessment for Sustainability) zich richt op logistieke activiteiten op het continent, richt het Chemical Distribution Institute zich op zeelogistiek. Wij zijn actief met advisering op het gebied van de IMPCAS Tank Container Operator.

Wij ontwikkelden in onze e-learning omgeving Scienta.org specifieke BBS trainingsprogramma’s voor Tankreinigers, Warehousemedewerkers, Containerdepot en -werkplaatsmedewerkers. Tevens ontwikkelden wij een BBS training voor Leidinggevenden.

Met ons product Easy to Inspect kunt u eenvoudig uw interne bedrijfscontroles uitvoeren in het kader van SQAS en eenvoudig uw BBS beoordelingen vastleggen.

CO2 Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat organisaties helpt bij het op structureel wijze reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. Bedrijven op de CO2-Prestatieladder krijgen bovendien korting bij aanbestedingen. Het instrument wordt gebruikt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument. Zie ook www.skoa.nl.