RI&E / TRA

Alle acties binnen een bedrijf zijn gebaseerd op risico evaluaties. Wij maken de risico’s en de verbetermogelijkheden voor u inzichtelijk. Dat doen wij o.a. door uitvoering van de op basis van de ARBO-wet verplicht RI&E. Wij werken op basis van specifieke branche RI&E’s maar werken vooral met de erkende IMA methode.

Wij voeren ook andersoortige risico inventarisaties voor u uit of trainen u zodat u deze zelf kunt opstellen. Het gaat hierbij om:

  • Taak Risico Analyses
  • Blootstellingsrisico onderzoeken
  • Scenario analyses in het kader van BRZO/PBZO
  • NRB gebaseerde bodemrisico inventarisaties
  • Milieu aspecten inventarisaties

.

RI&E / TRA

You May Also Like