VCA 2017/06

De Raad voor Accreditatie (RvA, de toezichthouder op het VCA-systeem), heeft de nieuwe VCA-versie 2017/6.0 geaccepteerd. VCA 2017/6.0 stelt veiligheid nog meer centraal, bevat verbeteringen op het gebied van de werkplek en veilig gedrag en zorgt voor meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten. Ook is er nu één schema voor Nederland en België, zonder eigen accenten.

VCA 2017/6.0 vervangt met de vorige versie, 2008/5.1. Toch zal het nog enige tijd duren voordat hij echt in gebruik zal zijn genomen. Er geldt een overgangsregeling. Die houdt in dat bedrijven bij hun eerstvolgende (her)certificeringsmoment op VCA 2017/6.0 overgaan. De nieuwe versie heeft geen gevolgen voor de VCA-examens. Mensen met een VCA-diploma krijgen er dus niet mee te maken.

Op hoofdlijnen kent VCA 2017/6.0 vijf grote verbeteringen:

Terug naar de basis: Veiligheid komt nog meer centraal te staan. Door strakker te formuleren en te ontdubbelen, is het aantal eisen verminderd. Vergeleken met de vorige VCA-versie is er minder aandacht voor milieu.
Werkplek: meer aandacht voor de praktijk: De onderdelen van de VCA die over de werkplek gaan zijn aangescherpt
Gedrag: ruimte voor maatwerk: Er komt meer ruimte voor een maatwerkaanpak van de gedragsaspecten van VCA. Het observatieprogramma uit de vorige VCA-versie is vervangen door een programma voor VGM-bewustzijn en -gedrag, dat verplicht is voor VCA**-bedrijven.
Meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten: De positie van de zzp’er binnen de VCA is verduidelijkt. Het aantal must-vragen voor het certificatieniveau VCA* is uitgebreid. Ook moeten inhurende partijen (meestal VCA**- en VCA Petrochemie-bedrijven) onderaannemers op meer punten toetsen dan nu het geval is.
VCA en andere landen: meer gelijkwaardigheid en betere toepasbaarheid

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de SSVV.

bron SSVV

VCA 2017/06

You May Also Like