FSSC 6.0 per 01-04-’24

Reden van de wijzigingen

 • aansluiten bij de eisen van de ISO 22003-1:2022 (eisen voor audit organisaties)
 • aansluiten bij de Sustainable Development Goals
 • continue verbetering van het systeem

Inhoudelijke wijzigingen voor gecertificeerde bedrijven samengevat:

 • Herformulering van de typen bedrijfscategorieën
 • Toevoegen van nieuwe eisen zoals:
  • gebruik van recycled verpakkingsmateriaal
  • claims over allergenen, voedingswaarde, Chain of Custody
  • aangescherpt allergenen management
  • bewaking van productie omgeving (micro organisme monitoring)
  • Food safety & quality culture
  • transport tank risico beoordeling en tankreiniging validatie
  • vreemde delen risico beoordeling
  • Equipment inkoop specificaties en risico gebaseerd verandermanagement proces
  • voedselverspillingsbeleid
  • voorbereiding op calamiteiten

Overgangsperiode

Bedrijven kunnen tot 31 maart 2024 gecertificeerd worden tegen de FSSC 5.1. Vanaf die datum worden de audits uitgevoerd tegen de FSSC 6.0. In de periode vanaf 01 april 2024 tot 31 maart 2025 worden upgrade audits uitgevoerd voor bedrijven die nu al tegen de FSSC 5.1. zijn gecertificeerd. Het is dus belangrijk om nu al te beginnen met de beoordeling van de gevolgen van de wijzigingen en veranderingen in het systeem door te voeren.

SQAS wijziging 01 maart 2023 onder invloed van OCS-eisen

Belangrijk nieuws van Cefic over een wijziging in het SQAS schema per 01 maart 2023 in relatie tot Operation Clean Sweep.

Op 1 maart 2023 wordt de SQAS vragenlijst aangepast. De SQAS wordt gewijzigd voor wat betreft vragen met betrekking tot Operation Clean Sweep. Per 16 november 2022 heeft de OCS board het SQAS schema erkend als gelijkwaardig aan OCS certificatie onder de voorwaarde van aanpassing van de SQAS vragenlijst.

Bedrijven die 100% voldoen aan de OCS mandatory requirements in het SQAS raamwerk, kunnen op vrijwillige basis op een publieke website worden opgenomen. Dit register wordt momenteel voorbereid door PE & EuPC (de schemahouders van OCS).

Mocht u uw bedrijf vermeld willen hebben, dan dient u een verzoek hiertoe in te dienen bij de SQAS manager van Cefic. Een 100% score op de verplichte vragen is een minimum eis.

Voor bedrijven die een assessment ondergaan hebben in de periode 01-01-2022 tot en met 28-02-2023, is een aanvullend (intermediate) assessment noodzakelijk tegen de nieuwe versie van de SQAS vragenlijst. Hierop moet vervolgens 100% score worden behaald.

Wilt u uw bedrijf voorbereiden op de eisen van Operation Clean Sweep, dan kunnen de deskundige adviseurs van Managementsysteemadvies.nl uw hierbij ondersteunen.

IMPCAS wijziging per 01 juni 2022

CDI heeft aangekondigd dat het International Marine Packed Cargo Audit Scheme voor Tank Container Operators wordt voortgezet.

Wel is aangekondigd dat de verwerking van de rapportages zal veranderen. Nu worden de rapportages in een database opgenomen en daarmee stopt het CDI. De onderhoudskosten voor de non profit organisatie die het CDI is zijn te hoog in vergelijking met de omvang van het schema. Daarom zullen de rapporten vanaf 01 juni door de assessors in pdf format naar het CDI worden verzonden en kunnen chemische bedrijven bij het CDI een verzoek tot inzage indienen. CDI verschaft de rapportages alleeen na toestemming van de tank container operator.

Inhoudelijk worden er geen wijzigingen doorgevoerd in de questionnaire.

CDI blijft op haar website een lijst publiceren van geaccrediteerde assessors.

SQAS 2022 revisie

Cefic heeft op 02 mei 2022 de nieuwe versie gelanceerd van de SQAS 2022. Hierin zijn naast aanvullende toelichtingen op de hoofdstukken digitalisering (Core questionnaire) en broeikasgasemissies (specific questionnaires Transport, Cleaning en Warehousing) ook nieuwe eisen opgenomen. Deze nieuwe eisen hebben betrekking op bedrijven die op de locatie ook een containerdepot functie vervullen. De vragenlijsten zijn te downloaden via www.sqas.org en treden per 01 oktober 2022 in werking.

Daarnaast zijn nu ook de SQAS Distributor / ESAD vragenlijsten aangepast en in lijn gebracht met de laatste ontwikkelingen. Er is aansluiting gezocht bij de veranderingen in de overige SQAS vragenlijst qua Operation Clean Sweep (inzake plastic poeders, granulaat en flakes), digitalisering alsook broeikasgassen. Daarnaast zijn in de diverse modules (Food, Farma & Cosmetics alsook Chlorinated Solvents) specifieke wijzigingen aangebracht in vragen en toelichtingen naar aanleiding van ontwikkelingen in GTDP principes en ervaring in veilige handling. Ook deze wijzigingen zullen vanaf 1 oktober 2022 in werking treden.

SQAS wijzigingen per 01-01-2022

Per 01 januari 2022 is het SQAS schema gewijzigd op 3 punten:

 1. Er wordt meer aandacht gevraagd voor digitalisering.
 2. De eisen op het gebied van het voorkomen van verspreiden van plastic poeder, granulaat of flakes volgens de principes van Operation Clean Sweep zijn sterk uitgebreid.
 3. Het streven van Cefic om ook in de supply chain inzichtelijk te maken wat de ‘carbon footprint’ per tonkilometer is, is uitgewerkt in een set met eisen die uiteindelijk leiden tot een jaarrapportage. Er is aansluiting gezocht bij de berekeningsmethode van GLEC (Global Logistics Emission Counsel) hetgeen geresulteerd heeft in GLEC Module 5 voor de logistieke dienstverleners actief voor de chemische industrie.

De impact van de wijzigingen is groot. Bedrijven die zich op deze nieuwe eisen niet voorbereiden, zullen dit terugzien in een significante daling van de assessment score (> 10 %).

GMP+ FSA regeling gewijzigd

De GMP+ FSA regeling is gewijzigd per 1 januari 2022.  Na publicatie in maart 2021 is het systeem per 01 september 2021 in werking getreden.

Hoewel men niet de insteek had om de inhoud te veranderen en eisen aan te scherpen blijkt dit op sommige punten toch het geval. Dat komt vooral door de structuurverandering die men heeft gekozen in het basiseisen document (R1.0). In het algemene R1.0 Requirements document zijn de algemene systeem eisen vermeld. De specifieke Technical Specfications bieden concrete eisen afhankelijk van de activiteiten zoals TS1.0 Basisvoorwaardenprogramma, TS 1.2 Inkoop of TS 1.9 Transport.

De volgende overgangsperiode geldt:

 • Tussen 1 september 2021 en 1 september 2024 moeten GMP+ gecertificeerde bedrijven gecertificeerd zijn volgens het GMP+ FC scheme 2020. Het is aan het bedrijf om in overleg met de Certificatie Instelling het juiste moment te bepalen.
 • Vanaf 1 september 2024 valt de gehele GMP+ Community onder het nieuwe GMP+ FC scheme 2020. Certificatie is dan alleen nog mogelijk volgens het GMP+ FC scheme 2020.
 • Vanaf 1 september 2024 is het GMP+ FC scheme 2010 niet langer geldig.

Upgrade Easy to Inspect systeem

We hebben ons Easy to Inspect systeem verbeterd met diverse functies, platform verbeteringen en foutoplossingen.

Prestatieverbetering:

 • We hebben ‘onder de motokap’ verbeteringen doorgevoerd om de snelheid van het systeem te verhogen.
 • We hebben een integratie met Ruby on Rails en Elixer (Phoenix Framework) doorgevoerd.

Toegevoegde functies:

 • Nieuw inspectieresultaten overzicht gebaseerd op live view met een zeer korte responstijd.
 • Introductie van real time zoekmogelijkheden in het resultaten overzicht.
 • Introductie van de mogelijkheid om zelf het aantal resultaten dat getoond wordt op het scherm te kiezen.
 • Mogelijkheid om in het inspectierapport (PDF) alternatieve aanduidingen voor de inspecteur en de vertegenwoordiger te kiezen.

Wijzigingen:

 • Cachen van templates is geactualiseerd.
 • Scherm lay outs zijn veranderd als gevolg van doorgevoerde wijzigingen.

Opgelost:

 • In het menu ‘mijn gebruikers’is de actieknop gewijzigd om gebruikers te de-activeren.
 • Checklist herinneringen worden niet meer aan inactieve gebruikers gestuurd.
 • Berekening van de statistieken in checklist rapporten als taalwisselingen worden toegepast zijn gecorrigeerd.
 • Verbeterd is de lay out van de rapportbelijning in de voettekst, koptekst en lange antwoordtypen.
 • Het gedrag van de ‘publiceer knop’ is veranderd om te voorkomen dat een vragenlijst zonder secties/vragen wordt gepubliceerd.

Nieuwe SQAS vanaf 01 01 2019

Alle SQAS questionnaires zijn gewijzigd en zullen per 01 01 2019 zonder overgangstermijn van kracht worden.

SCT Adviesdiensten verzorgt op woensdag 31 oktober een workshop van een halve dag over de wijzigingen inzake de Core en Transport Services. De locatie zal nader worden bepaald. De deelname kosten bedragen € 155 excl. btw  per persoon. U kunt zich bij interesse alvast aanmelden.

 

De wijzigingen zijn in hoofdlijnen zijn aangeduid (opgave volgens Cefic):

SQAS 2019 Core
1. New structure:

Current structure:
1 Management
2 Safety, Health, Environment & Security & CSR
3 Procurement of services

New Structure:
1 Management system and responsibility
2 Risk Management
3 Human Resources
4 On/off site emergency response and preparedness and response
5 Performance analysis and management review

2. Upgraded section about information technology security.
3. New questions about measures to avoid that particles of plastic/flakes/powder that are lost during transportation, handling, cleaning or storage reach rivers, lakes or the sea.
4. Upgraded section about the annual management review.

SQAS 2019 Transport Service
1. 80 questions deleted/merged (most of them with high average scores).
2. 100 questions reworded to state the requirements more precisely.
3. Improved definition of the assessment criteria for subcontracted companies that are not SQAS assessed.
4. New section about management of transport greenhouse gas (GHG) emissions.
5. Upgraded section “Transfer Terminals for Containers” including reference to new guidelines.
6. New section “Transport of plastics, polymers and dry products”.
7. Upgraded section “Handling practices of Food, Food contact Materials and Feed Products”.
8. Reference to new Cefic/ECTA/Fecc guidelines.

SQAS 2019 Tank Cleaning
1. Upgraded section about managing of water discharges.
2. New questions about measures to avoid that particles of plastic/flakes/powder from cleaning silos get into waterways.
3. Improved section about heating of loaded tanks/vehicles.

SQAS 2019 Warehouse
1. Upgraded section about physical security.
2. New section for bagging or packaging operations of solids products.
3. New section about subcontracted services (moved from the SQAS Core).
4. 13 questions deleted/merged.
5. Upgraded section about handling of Food, Food contact and Feed products ingredients.
6. New questions about measures to avoid that particles of plastic/flakes/powder that are lost during storage/operations reach rivers, lakes or the sea.

SQAS 2019 Rail

The numbering of the questions of the SQAS 2018 Rail questionnaire were aligned with the numbering of the SQAS 2019 Core questionnaire. The text of the questions/guidelines were not changed.

ESAD questionnaires
1. The Distribution (Di) questionnaire was replaced by the “SQAS Core + ESAD Supplement” to improve the alignment with the rest of SQAS.
2. Relevant questions from other modules were introduced in the “SQAS Core + ESAD Supplement” and the Site (S) questionnaire.
3. The Chlorinated Solvent (CS) and the F&G questionnaires were amended to be in line with the other ESAD questionnaires.