VCA */**/P

Wij richten ons bij de advisering op de invoering van het gehele managementsysteem, maar kunnen ook helpen bij deel onderwerpen zoals de invoering van toolboxmeetings, laatste minuut risico analyse, Taak Risico Analyses, opstellen VGM/projectplannen e.d. Ook voeren wij voor u werkplekinspecties uit. Dat doen wij met behulp van onze inspectietool ‘easy to inspect‘.

VCA */**/P

You May Also Like