Easy to Inspect wijzigt haar Web-App

Onze nieuwe Web App komt per 2 september.

Na de succesvolle lancering van de nieuwe Android- en iOS-app afgelopen jaar, introduceren we de gebruikerservaring van de Android- en iOS-app ook op het web. Met deze introductie upgraden we ook achter de schermen de online inspectietool om ervoor te zorgen dat online en mobiele (off-line) functionaliteiten in lijn blijven.

Wil je meer weten over deze wijziging klik dan hier.
Wil je Easy to Inspect met al haar functionaliteiten uitproberen zodat je kunt zien hoeveel efficiënter en effectiever jij inspecties kunt uitvoeren? klik dan hier.

GMP+ FC 2020

GMPPLUS gecertificeerde bedrijven moeten er rekening mee houden dat de overgangsperiode afloopt. Vanaf 01 september 2023 zal er alleen nog geaudit worden volgens de nieuwe eisen die opgenomen zijn in het GMP+ FSA of GMP+ FRA schema. Vanaf 01 maart 2025 moeten alle bedrijven gecertificeerd zijn volgens het GMP+ FC scheme 2020.

Voor meer informatie klik hier.

7 nieuwe checklists voor Tankreiniging

De tankreinigingsbedrijven houden zich bezig met de inwendige reiniging van tank/bulk-opleggers & tank/bulk-containers. De industrie verwijdert de productrestanten van de voorgaande lading en maakt de tank geschikt voor vervoer van een volgend (vaak ander) product. Dat kunnen levensmiddelen zijn, diervoeders of chemicaliën. In zowel vaste als vloeibare vorm. Ook kan reiniging van gascontainers plaatshebben. Daarnaast bieden de tankreinigers vaak nevenactiviteiten aan zoals opslag van containers, reparatie van containers, opwarmen van deep sea tankcontainers zodat de tank gelost kan worden etc.

Tijdens de reinigingsactiviteiten bestaan er diverse risico’s. Sommige risico’s zijn productgebonden; bijvoorbeeld de risico’s als gevolg van een gevaarlijke restlading in de tank. Andere risico’s zijn meer verbonden aan de activiteiten binnen de tankreiniging. Zo moet er bijvoorbeeld op hoogte worden gewerkt, wordt er gewerkt met hogedruk, reiniging-chemicaliën, stoom en warm water. Daarnaast moeten regelmatig besloten ruimtes (tanks) worden betreden.

De tankreinigingsbedrijven moeten dus aandacht aan veiligheid besteden. Op grond van de producten, de activiteiten maar ook als gevolg van het feit dat deze arbeidsintensieve en zware lichamelijke arbeid vaak wordt uitgevoerd door lager opgeleide medewerkers. Deze medewerkers moeten niet alleen goed maar helaas ook met veel herhaling, worden gewezen op de risico’s en veiligheidsregels.

Scienta, het e-learning instituut voor veiligheid en kwaliteit, probeert hieraan een bijdrage te leveren met op de tankreinigingsindustrie gerichte veiligheidsopleidingen. Zo biedt Scienta o.a. een Behaviour Based Safety opleiding aan voor leidinggevenden en voor tankreinigers. Deze opleiding past binnen de SQAS aanpak en wordt in Nederland en België frequent gevolgd. Typerend voor BBS is dat opleidingen niet alleen een theoretisch karakter hebben, maar ook bestaan uit een gedragsbeoordeling. Medewerkers moeten dus tijdens hun werk worden geobserveerd op veiligheidsaspecten. In aanvulling op het Scienta programma, heeft Easy to Inspect checklists ontwikkeld die gebruikt kunnen worden na de afronding van de opleiding. Dus om de veiligheidscultuur verder te ontwikkelen en levend te houden.

Met de realisatie van 7 nieuwe checklijsten in aanvulling op de bestaande 15 biedt Easy to Inspect nu een volledig pakket aan dat in de tankreiniging kan worden gebruikt. Hiermee bieden wij samen met Scienta een totaal BBS-pakket aan voor tankreinigingsbedrijven. Ons inspectiesysteem richt zich op het verbeteren van de (voedsel)veiligheidsprestaties en helpt het tankreinigingsbedrijf daarnaast

om invulling te geven aan de eisen die gesteld worden in de SQAS en EFTCO FOOD assessment eisen. De tankreinigingsbedrijven kunnen met het Easy to Inspect inspectiesysteem eenvoudiger aantonen dat processen onder controle zijn en periodiek worden bewaakt. Dat helpt het bedrijf naar een hogere SQAS score, maar ook helpt het om eenvoudiger bewijsvoering te overleggen van activiteiten richting autoriteiten (milieudienst, arbeidsinspectie e.d.). De organisatie kan nu op efficiente en uiterst effectieve wijze haar beheers- en controlesystemen aantonen. Wij hopen een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het voorkomen van ongevallen in de tankreiniging.

Komende weken zullen wij via Facebook meer informatie geven over de specifieke checklijsten en toepassingsmogelijkheden van Easy to Inspect in de tankreinigingsbedrijven.

Clean safely. Check, it’s Easy to Inspect.

VCA 2017/06

De Raad voor Accreditatie (RvA, de toezichthouder op het VCA-systeem), heeft de nieuwe VCA-versie 2017/6.0 geaccepteerd. VCA 2017/6.0 stelt veiligheid nog meer centraal, bevat verbeteringen op het gebied van de werkplek en veilig gedrag en zorgt voor meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten. Ook is er nu één schema voor Nederland en België, zonder eigen accenten.

VCA 2017/6.0 vervangt met de vorige versie, 2008/5.1. Toch zal het nog enige tijd duren voordat hij echt in gebruik zal zijn genomen. Er geldt een overgangsregeling. Die houdt in dat bedrijven bij hun eerstvolgende (her)certificeringsmoment op VCA 2017/6.0 overgaan. De nieuwe versie heeft geen gevolgen voor de VCA-examens. Mensen met een VCA-diploma krijgen er dus niet mee te maken.

Op hoofdlijnen kent VCA 2017/6.0 vijf grote verbeteringen:

Terug naar de basis: Veiligheid komt nog meer centraal te staan. Door strakker te formuleren en te ontdubbelen, is het aantal eisen verminderd. Vergeleken met de vorige VCA-versie is er minder aandacht voor milieu.
Werkplek: meer aandacht voor de praktijk: De onderdelen van de VCA die over de werkplek gaan zijn aangescherpt
Gedrag: ruimte voor maatwerk: Er komt meer ruimte voor een maatwerkaanpak van de gedragsaspecten van VCA. Het observatieprogramma uit de vorige VCA-versie is vervangen door een programma voor VGM-bewustzijn en -gedrag, dat verplicht is voor VCA**-bedrijven.
Meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten: De positie van de zzp’er binnen de VCA is verduidelijkt. Het aantal must-vragen voor het certificatieniveau VCA* is uitgebreid. Ook moeten inhurende partijen (meestal VCA**- en VCA Petrochemie-bedrijven) onderaannemers op meer punten toetsen dan nu het geval is.
VCA en andere landen: meer gelijkwaardigheid en betere toepasbaarheid

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de SSVV.

bron SSVV