IMPCAS wijziging per 01 juni 2022

CDI heeft aangekondigd dat het International Marine Packed Cargo Audit Scheme voor Tank Container Operators wordt voortgezet.

Wel is aangekondigd dat de verwerking van de rapportages zal veranderen. Nu worden de rapportages in een database opgenomen en daarmee stopt het CDI. De onderhoudskosten voor de non profit organisatie die het CDI is zijn te hoog in vergelijking met de omvang van het schema. Daarom zullen de rapporten vanaf 01 juni door de assessors in pdf format naar het CDI worden verzonden en kunnen chemische bedrijven bij het CDI een verzoek tot inzage indienen. CDI verschaft de rapportages alleeen na toestemming van de tank container operator.

Inhoudelijk worden er geen wijzigingen doorgevoerd in de questionnaire.

CDI blijft op haar website een lijst publiceren van geaccrediteerde assessors.

SQAS 2022 revisie

Cefic heeft op 02 mei 2022 de nieuwe versie gelanceerd van de SQAS 2022. Hierin zijn naast aanvullende toelichtingen op de hoofdstukken digitalisering (Core questionnaire) en broeikasgasemissies (specific questionnaires Transport, Cleaning en Warehousing) ook nieuwe eisen opgenomen. Deze nieuwe eisen hebben betrekking op bedrijven die op de locatie ook een containerdepot functie vervullen. De vragenlijsten zijn te downloaden via www.sqas.org en treden per 01 oktober 2022 in werking.

Daarnaast zijn nu ook de SQAS Distributor / ESAD vragenlijsten aangepast en in lijn gebracht met de laatste ontwikkelingen. Er is aansluiting gezocht bij de veranderingen in de overige SQAS vragenlijst qua Operation Clean Sweep (inzake plastic poeders, granulaat en flakes), digitalisering alsook broeikasgassen. Daarnaast zijn in de diverse modules (Food, Farma & Cosmetics alsook Chlorinated Solvents) specifieke wijzigingen aangebracht in vragen en toelichtingen naar aanleiding van ontwikkelingen in GTDP principes en ervaring in veilige handling. Ook deze wijzigingen zullen vanaf 1 oktober 2022 in werking treden.