SQAS wijziging 01 maart 2023 onder invloed van OCS-eisen

Belangrijk nieuws van Cefic over een wijziging in het SQAS schema per 01 maart 2023 in relatie tot Operation Clean Sweep.

Op 1 maart 2023 wordt de SQAS vragenlijst aangepast. De SQAS wordt gewijzigd voor wat betreft vragen met betrekking tot Operation Clean Sweep. Per 16 november 2022 heeft de OCS board het SQAS schema erkend als gelijkwaardig aan OCS certificatie onder de voorwaarde van aanpassing van de SQAS vragenlijst.

Bedrijven die 100% voldoen aan de OCS mandatory requirements in het SQAS raamwerk, kunnen op vrijwillige basis op een publieke website worden opgenomen. Dit register wordt momenteel voorbereid door PE & EuPC (de schemahouders van OCS).

Mocht u uw bedrijf vermeld willen hebben, dan dient u een verzoek hiertoe in te dienen bij de SQAS manager van Cefic. Een 100% score op de verplichte vragen is een minimum eis.

Voor bedrijven die een assessment ondergaan hebben in de periode 01-01-2022 tot en met 28-02-2023, is een aanvullend (intermediate) assessment noodzakelijk tegen de nieuwe versie van de SQAS vragenlijst. Hierop moet vervolgens 100% score worden behaald.

Wilt u uw bedrijf voorbereiden op de eisen van Operation Clean Sweep, dan kunnen de deskundige adviseurs van Managementsysteemadvies.nl uw hierbij ondersteunen.

SQAS wijzigingen per 01-01-2022

Per 01 januari 2022 is het SQAS schema gewijzigd op 3 punten:

  1. Er wordt meer aandacht gevraagd voor digitalisering.
  2. De eisen op het gebied van het voorkomen van verspreiden van plastic poeder, granulaat of flakes volgens de principes van Operation Clean Sweep zijn sterk uitgebreid.
  3. Het streven van Cefic om ook in de supply chain inzichtelijk te maken wat de ‘carbon footprint’ per tonkilometer is, is uitgewerkt in een set met eisen die uiteindelijk leiden tot een jaarrapportage. Er is aansluiting gezocht bij de berekeningsmethode van GLEC (Global Logistics Emission Counsel) hetgeen geresulteerd heeft in GLEC Module 5 voor de logistieke dienstverleners actief voor de chemische industrie.

De impact van de wijzigingen is groot. Bedrijven die zich op deze nieuwe eisen niet voorbereiden, zullen dit terugzien in een significante daling van de assessment score (> 10 %).

Nieuwe SQAS vanaf 01 01 2019

Alle SQAS questionnaires zijn gewijzigd en zullen per 01 01 2019 zonder overgangstermijn van kracht worden.

SCT Adviesdiensten verzorgt op woensdag 31 oktober een workshop van een halve dag over de wijzigingen inzake de Core en Transport Services. De locatie zal nader worden bepaald. De deelname kosten bedragen € 155 excl. btw  per persoon. U kunt zich bij interesse alvast aanmelden.

 

De wijzigingen zijn in hoofdlijnen zijn aangeduid (opgave volgens Cefic):

SQAS 2019 Core
1. New structure:

Current structure:
1 Management
2 Safety, Health, Environment & Security & CSR
3 Procurement of services

New Structure:
1 Management system and responsibility
2 Risk Management
3 Human Resources
4 On/off site emergency response and preparedness and response
5 Performance analysis and management review

2. Upgraded section about information technology security.
3. New questions about measures to avoid that particles of plastic/flakes/powder that are lost during transportation, handling, cleaning or storage reach rivers, lakes or the sea.
4. Upgraded section about the annual management review.

SQAS 2019 Transport Service
1. 80 questions deleted/merged (most of them with high average scores).
2. 100 questions reworded to state the requirements more precisely.
3. Improved definition of the assessment criteria for subcontracted companies that are not SQAS assessed.
4. New section about management of transport greenhouse gas (GHG) emissions.
5. Upgraded section “Transfer Terminals for Containers” including reference to new guidelines.
6. New section “Transport of plastics, polymers and dry products”.
7. Upgraded section “Handling practices of Food, Food contact Materials and Feed Products”.
8. Reference to new Cefic/ECTA/Fecc guidelines.

SQAS 2019 Tank Cleaning
1. Upgraded section about managing of water discharges.
2. New questions about measures to avoid that particles of plastic/flakes/powder from cleaning silos get into waterways.
3. Improved section about heating of loaded tanks/vehicles.

SQAS 2019 Warehouse
1. Upgraded section about physical security.
2. New section for bagging or packaging operations of solids products.
3. New section about subcontracted services (moved from the SQAS Core).
4. 13 questions deleted/merged.
5. Upgraded section about handling of Food, Food contact and Feed products ingredients.
6. New questions about measures to avoid that particles of plastic/flakes/powder that are lost during storage/operations reach rivers, lakes or the sea.

SQAS 2019 Rail

The numbering of the questions of the SQAS 2018 Rail questionnaire were aligned with the numbering of the SQAS 2019 Core questionnaire. The text of the questions/guidelines were not changed.

ESAD questionnaires
1. The Distribution (Di) questionnaire was replaced by the “SQAS Core + ESAD Supplement” to improve the alignment with the rest of SQAS.
2. Relevant questions from other modules were introduced in the “SQAS Core + ESAD Supplement” and the Site (S) questionnaire.
3. The Chlorinated Solvent (CS) and the F&G questionnaires were amended to be in line with the other ESAD questionnaires.

7 nieuwe checklists voor Tankreiniging

De tankreinigingsbedrijven houden zich bezig met de inwendige reiniging van tank/bulk-opleggers & tank/bulk-containers. De industrie verwijdert de productrestanten van de voorgaande lading en maakt de tank geschikt voor vervoer van een volgend (vaak ander) product. Dat kunnen levensmiddelen zijn, diervoeders of chemicaliën. In zowel vaste als vloeibare vorm. Ook kan reiniging van gascontainers plaatshebben. Daarnaast bieden de tankreinigers vaak nevenactiviteiten aan zoals opslag van containers, reparatie van containers, opwarmen van deep sea tankcontainers zodat de tank gelost kan worden etc.

Tijdens de reinigingsactiviteiten bestaan er diverse risico’s. Sommige risico’s zijn productgebonden; bijvoorbeeld de risico’s als gevolg van een gevaarlijke restlading in de tank. Andere risico’s zijn meer verbonden aan de activiteiten binnen de tankreiniging. Zo moet er bijvoorbeeld op hoogte worden gewerkt, wordt er gewerkt met hogedruk, reiniging-chemicaliën, stoom en warm water. Daarnaast moeten regelmatig besloten ruimtes (tanks) worden betreden.

De tankreinigingsbedrijven moeten dus aandacht aan veiligheid besteden. Op grond van de producten, de activiteiten maar ook als gevolg van het feit dat deze arbeidsintensieve en zware lichamelijke arbeid vaak wordt uitgevoerd door lager opgeleide medewerkers. Deze medewerkers moeten niet alleen goed maar helaas ook met veel herhaling, worden gewezen op de risico’s en veiligheidsregels.

Scienta, het e-learning instituut voor veiligheid en kwaliteit, probeert hieraan een bijdrage te leveren met op de tankreinigingsindustrie gerichte veiligheidsopleidingen. Zo biedt Scienta o.a. een Behaviour Based Safety opleiding aan voor leidinggevenden en voor tankreinigers. Deze opleiding past binnen de SQAS aanpak en wordt in Nederland en België frequent gevolgd. Typerend voor BBS is dat opleidingen niet alleen een theoretisch karakter hebben, maar ook bestaan uit een gedragsbeoordeling. Medewerkers moeten dus tijdens hun werk worden geobserveerd op veiligheidsaspecten. In aanvulling op het Scienta programma, heeft Easy to Inspect checklists ontwikkeld die gebruikt kunnen worden na de afronding van de opleiding. Dus om de veiligheidscultuur verder te ontwikkelen en levend te houden.

Met de realisatie van 7 nieuwe checklijsten in aanvulling op de bestaande 15 biedt Easy to Inspect nu een volledig pakket aan dat in de tankreiniging kan worden gebruikt. Hiermee bieden wij samen met Scienta een totaal BBS-pakket aan voor tankreinigingsbedrijven. Ons inspectiesysteem richt zich op het verbeteren van de (voedsel)veiligheidsprestaties en helpt het tankreinigingsbedrijf daarnaast

om invulling te geven aan de eisen die gesteld worden in de SQAS en EFTCO FOOD assessment eisen. De tankreinigingsbedrijven kunnen met het Easy to Inspect inspectiesysteem eenvoudiger aantonen dat processen onder controle zijn en periodiek worden bewaakt. Dat helpt het bedrijf naar een hogere SQAS score, maar ook helpt het om eenvoudiger bewijsvoering te overleggen van activiteiten richting autoriteiten (milieudienst, arbeidsinspectie e.d.). De organisatie kan nu op efficiente en uiterst effectieve wijze haar beheers- en controlesystemen aantonen. Wij hopen een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het voorkomen van ongevallen in de tankreiniging.

Komende weken zullen wij via Facebook meer informatie geven over de specifieke checklijsten en toepassingsmogelijkheden van Easy to Inspect in de tankreinigingsbedrijven.

Clean safely. Check, it’s Easy to Inspect.