SQAS 2022 revisie

Cefic heeft op 02 mei 2022 de nieuwe versie gelanceerd van de SQAS 2022. Hierin zijn naast aanvullende toelichtingen op de hoofdstukken digitalisering (Core questionnaire) en broeikasgasemissies (specific questionnaires Transport, Cleaning en Warehousing) ook nieuwe eisen opgenomen. Deze nieuwe eisen hebben betrekking op bedrijven die op de locatie ook een containerdepot functie vervullen. De vragenlijsten zijn te downloaden via www.sqas.org en treden per 01 oktober 2022 in werking.

Daarnaast zijn nu ook de SQAS Distributor / ESAD vragenlijsten aangepast en in lijn gebracht met de laatste ontwikkelingen. Er is aansluiting gezocht bij de veranderingen in de overige SQAS vragenlijst qua Operation Clean Sweep (inzake plastic poeders, granulaat en flakes), digitalisering alsook broeikasgassen. Daarnaast zijn in de diverse modules (Food, Farma & Cosmetics alsook Chlorinated Solvents) specifieke wijzigingen aangebracht in vragen en toelichtingen naar aanleiding van ontwikkelingen in GTDP principes en ervaring in veilige handling. Ook deze wijzigingen zullen vanaf 1 oktober 2022 in werking treden.

SQAS 2022 revisie

You May Also Like