Lean / 5S / BSC

Het 5S programma is afkomstig uit Japan en is gebaseerd op vijf Japanse woorden die een gestandaardiseerde “schoonmaak” beschrijven. Dit concept wordt gebruikt binnen Lean Manufacturing om zo de efficiency en de veiligheid te vergroten. Door het ordenen van uw werkplekken (kantoor en operationele afdelingen) ontstaat meer inzicht in de processen, kunnen dubbelingen worden voorkomen, zijn gereedschappen en hulpmiddelen direct voorhanden en wordt de veiligheid verhoogd. De methodiek leidt vrijwel altijd tot verbetering. Wij ondersteunen bij het voorbereiden en invoeren van een Balanced Score Card meetsysteem.

ISO 9001

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Wij zijn in Nederland de grondlegger van kwaliteitssystemen volgens de ISO 9000 serie met het in 1990 gepubliceerde ‘Standaard Kwaliteits Doe-Boek’. Sindsdien hebben wij altijd geprobeerd voorop te lopen in het verbeteren van de kwaliteit van de processen bij onze klanten. Onze aanpak is gericht op maatwerk, effectiviteit en efficientie, eenvoud & gebruiksgemak.

SQAS / EFTCO / IMPCAS

Al meer dan 25 jaar zijn wij actief met de SQAS en IMPCAS.

Wij kunnen op diverse gebieden ondersteunen. Het kan hier gaan om de systeemstructuur, een geheel SQAS systeem, het invoeren van het risico management systeem, begeleiding bij de invoering van Behaviour Based Safety programma’s e.d.

Waar de SQAS (Safety and Quality Assessment for Sustainability) zich richt op logistieke activiteiten op het continent, richt het Chemical Distribution Institute zich op zeelogistiek. Wij zijn actief met advisering op het gebied van de IMPCAS Tank Container Operator.

Wij ontwikkelden in onze e-learning omgeving Scienta.org specifieke BBS trainingsprogramma’s voor Tankreinigers, Warehousemedewerkers, Containerdepot en -werkplaatsmedewerkers. Tevens ontwikkelden wij een BBS training voor Leidinggevenden.

Met ons product Easy to Inspect kunt u eenvoudig uw interne bedrijfscontroles uitvoeren in het kader van SQAS en eenvoudig uw BBS beoordelingen vastleggen.

GDP

Wij verzorgen advies en training op het gebied van GDP richtlijnen (Goede Distributie Praktijken 2013/C 343/01), al dan niet in combinatie met de SQAS distributor module Food, Pharma and Cosmetics.

ISO 27001

ISO 27001 is de internationaal erkende norm voor het Information Security Management System (ISMS). Door een managementsysteem voor informatiebeveiliging in te voeren, biedt u klanten de zekerheid dat hun vertrouwelijke gegevens daadwerkelijk vertrouwelijk blijven.