RI&E / TRA

Alle acties binnen een bedrijf zijn gebaseerd op risico evaluaties. Wij maken de risico’s en de verbetermogelijkheden voor u inzichtelijk. Dat doen wij o.a. door uitvoering van de op basis van de ARBO-wet verplicht RI&E. Wij werken op basis van specifieke branche RI&E’s maar werken vooral met de erkende IMA methode.

Wij voeren ook andersoortige risico inventarisaties voor u uit of trainen u zodat u deze zelf kunt opstellen. Het gaat hierbij om:

  • Taak Risico Analyses
  • Blootstellingsrisico onderzoeken
  • Scenario analyses in het kader van BRZO/PBZO
  • NRB gebaseerde bodemrisico inventarisaties
  • Milieu aspecten inventarisaties

.

VCA */**/P

Wij richten ons bij de advisering op de invoering van het gehele managementsysteem, maar kunnen ook helpen bij deel onderwerpen zoals de invoering van toolboxmeetings, laatste minuut risico analyse, Taak Risico Analyses, opstellen VGM/projectplannen e.d. Ook voeren wij voor u werkplekinspecties uit. Dat doen wij met behulp van onze inspectietool ‘easy to inspect‘.

SQAS / EFTCO / IMPCAS

Al meer dan 25 jaar zijn wij actief met de SQAS en IMPCAS.

Wij kunnen op diverse gebieden ondersteunen. Het kan hier gaan om de systeemstructuur, een geheel SQAS systeem, het invoeren van het risico management systeem, begeleiding bij de invoering van Behaviour Based Safety programma’s e.d.

Waar de SQAS (Safety and Quality Assessment for Sustainability) zich richt op logistieke activiteiten op het continent, richt het Chemical Distribution Institute zich op zeelogistiek. Wij zijn actief met advisering op het gebied van de IMPCAS Tank Container Operator.

Wij ontwikkelden in onze e-learning omgeving Scienta.org specifieke BBS trainingsprogramma’s voor Tankreinigers, Warehousemedewerkers, Containerdepot en -werkplaatsmedewerkers. Tevens ontwikkelden wij een BBS training voor Leidinggevenden.

Met ons product Easy to Inspect kunt u eenvoudig uw interne bedrijfscontroles uitvoeren in het kader van SQAS en eenvoudig uw BBS beoordelingen vastleggen.

ADR / IMDG

Voor vragen op het gebied van vervoer gevaarlijke stoffen over de weg (ADR ) of over zee (IMDG ) kunt u bij ons terecht. Wij hebben gediplomeerde veiligheidsadviseurs gevaarlijke stoffen in dienst, die u behulpzaam kunnen zijn. Onze veiligheidsadviseurs verzorgen gespecialiseerde in company trainingen voor bijvoorbeeld planners of logitiek medewerkers in het kader van bijvoorbeeld de eisen van ADR 1.3, wij adviseren over specifieke vraagstukken m.b.t. gevaarlijke stoffen en verzorgen risico-inventarisaties gevaarlijke stoffen.

Onze veiligheidsadviseurs kunnen namens uw bedrijf  de wettelijke rol van veiligheidsadviseur vervullen, waardoor u op een kosteneffectieve wijze verzekerd bent van kennis en expertise, én voldoet aan de wettelijke (ADR) eisen.

Functiegerichte opleiding voor planners bieden wij aan via ons e-learning instituut Scienta.org.

Voor het eenvoudig uitvoeren van ADR controles kunt u gebruik maken van onze Easy to Inspect inspectie App.

 

ISO 45001

Wij ondersteunen bedrijven bij het invoeren van veiligheidssystemen volgens deze internationale standaard ISO 45001. Met de ISO 45001, voorheen OHSAS 18001, heeft een bedrijf een methode om de veilige werkprocessen te borgen en verder te ontwikkelen.