VCA */**/P

Wij richten ons bij de advisering op de invoering van het gehele managementsysteem, maar kunnen ook helpen bij deel onderwerpen zoals de invoering van toolboxmeetings, Laatste minuut risico analyse, Taak Risico Analyses, opstellen VGM/projectplannen e.d.

VCA */**/P

You May Also Like