ISO 14001

De ISO 14001 norm is de internationale norm voor milieumanagementsystemen. De norm is toepasbaar in elk bedrijf. Wanneer certificatie plaatsvindt binnen Nederland dan moet rekening gehouden worden met de interpretatierichtlijn van de Stichting Certificatie Coördinatie Milieuzorgsystemen (SCCM).

Met de toegenomen maatschappelijke en politieke discussie over klimaat en energie, zien wij meer advieswerk op het gebied van de toetsing van de erkende maatregelen, invoering van energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 en de CO2-prestatieladder. Een prima alternatief voor ISO 5001 en CO2- management is overigens het certificeerbare SCCM schema in aanvulling op  het ISO 14001 managementsysteem (ISO 14001 en CO2-reductiemanagement).

ISO 14001

You May Also Like