RI&E / TRA

Graag voeren wij de wetteliijke verplichte RI&E uit. Wij hanteren hierbij specifieke branche RI&E’s maar werken vooral met de erkende IMA methode. Wij kunnen uw organisatie ondersteunen met de invoering van een TRA systematiek of voeren deze Taak Risico Analyses voor u uit. Wij hanteren onze aanpak op de Fine & Kinney methode.

RI&E / TRA

You May Also Like