RI&E / TRA

Graag voeren wij de wetteliijke verplichte RI&E uit. Wij hanteren hierbij specifieke branche RI&E’s maar werken vooral met de erkende IMA methode. Wij kunnen uw organisatie ondersteunen met de invoering van een TRA systematiek of voeren deze Taak Risico Analyses voor u uit. Wij hanteren onze aanpak op de Fine & Kinney methode.

VCA */**/P

Wij richten ons bij de advisering op de invoering van het gehele managementsysteem, maar kunnen ook helpen bij deel onderwerpen zoals de invoering van toolboxmeetings, Laatste minuut risico analyse, Taak Risico Analyses, opstellen VGM/projectplannen e.d.

SQAS / EFTCO / IMPCAS

Al meer dan 25 jaar zijn wij actief met de SQAS en IMPCAS. Wij zijn betrokken bij de veranderingen van de SQAS in 2019.

Wij kunnen op diverse gebieden ondersteunen. Het kan hier gaan om de systeemstructuur, een geheel SQAS systeem, het invoeren van het risico management systeem, begeleiding bij de invoering van Behaviour Based Safety programma’s e.d.

Wij ontwikkelden in onze e-learning omgeving Scienta.org specifieke BBS trainingsprogramma’s voor Tankreinigers, Warehousemedewerkers, Containerdepot en -werkplaatsmedewerkers. Tevens ontwikkelden wij een BBS training voor Leidinggevenden.

Met ons product Easy to Inspect kunt u eenvoudig uw interne bedrijfscontroles uitvoeren in het kader van SQAS en eenvoudig uw BBS beoordelingen vastleggen.

ADR / IMDG

Voor vragen op het gebied van vervoer gevaarlijke stoffen over de weg (ADR ) of over zee (IMDG ) kunt u bij ons terecht. Wij hebben gediplomeerde veiligheidsadviseurs gevaarlijke stoffen in dienst, die u behulpzaam kunnen zijn. Onze veiligheidsadviseurs verzorgen gespecialiseerde in company trainingen voor bijvoorbeeld planners of logitiek medewerkers in het kader van bijvoorbeeld de eisen van ADR 1.3, wij adviseren over specifieke vraagstukken m.b.t. gevaarlijke stoffen en verzorgen risico-inventarisaties gevaarlijke stoffen.

Onze veiligheidsadviseurs kunnen namens uw bedrijf  de wettelijke rol van veiligheidsadviseur vervullen, waardoor u op een kosteneffectieve wijze verzekerd bent van kennis en expertise, én voldoet aan de wettelijke (ADR) eisen.

Functiegerichte opleiding voor planners bieden wij aan via ons e-learning instituut Scienta.org.

Voor het eenvoudig uitvoeren van ADR controles kunt u gebruik maken van onze Easy to Inspect inspectie App.

 

ISO 45001

Wij ondersteunen bedrijven bij het invoeren van veiligheidssystemen volgens deze internationale standaard ISO 45001. Met de ISO 45001, voorheen OHSAS 18001, heeft een bedrijf een methode om de veilige werkprocessen te borgen en verder te ontwikkelen.